duminică, 7 martie 2010

Credinta Adevarata

Credinţa adevărată implică foarte multe aspecte însă voi preciza câteva pe care le prezintă cuvântul lui Dumnezeu şi care sunt accentuate în el.

Credinţa implică cunoaştere (înţelegere)

– trebuie să avem ceva cunoştinţe despre El şi despre ce a făcut (Romani 10:14) dar această cunoaştere nu este de ajuns pentru că unii au cunoscut şi totuşi au respins (Romani 1:32) şi dracii cred dar nu au credinţa mântuitoare (Iacov 2:19)
Consimţire (asentiment voluntar) – acceptarea nu este suficientă şi ne aducem aminte de exemplul lui Nicodim (Ioan 3:2) şi deasemeni Împăratul Agripa despre care Pavel spune că ştie că consmiţea cu Scripturile (Fapte 26:27)

Convingere

– credinţa mântuitoare este punerea încrederii în Hristos ca şi persoană vie pentru iertarea păcatelor şi primirea vieţii veşnice cu Dumnezeu.
Viaţa veşnică deasemeni include justificarea (declaraţi drepţi înaintea lui Dumnezeu), înfierea, sfinţirea şi glorificarea.

Credinţa rămâne.

Cred că Apostolul Pavel subliniază un lucru foarte important în mulţumirea pe care o face către Dumnezeu şi aceasta este credinţa care rămâne. (Galateni 2:20)
Ceea ce spune Pavel este că voi dovediţi lucrarea autentică a lui Dumnezeu în voi prin faptul că credinţa voastră rămâne.
Romani 1:18 vorbeşte despre credinţa care naşte credinţă. Cei care au credinţa adevărată vor persevera în credinţa lor.
Credinţa în Hristos ca punct de referinţă.
Credinţa în Hristos Isus indică nu atât de mult obiectul credinţei lor cât mediul înconjurător în care credinţa lor este exersată sau „sfera în care credinţa trăieşte şi acţionează”, poate indica şi ideea „credinţa care Îl are ca punct de referinţă principal pe Isus Hristos.
Credinţa rezultă din naşterea din nou.
La acest punct cei mai mulţi oameni se poticnesc, se simt ofensaţi şi ostracizaţi de către suveranitatea lui Dumnezeu dar pentru omul care îşi cunoaşte adevărata natură acest adevăr este eliberator.
Ioan 6:63 spune că noi nu putem face nimic iar Ioan 14:6 că Hristos este viaţa.
Aşa că ceea ce face Duhul în momentul naşterii din nou este să pună viaţă spirituală în noi, să ne unească cu Hristos, să trezească credinţă în noi şi de partea noastră noi experimentăm unirea cu Hristos prin credinţă (Ioan 20:31).

0 Comentarii:

 
Powered by Blogger